Hvor tit skal du til tandlægen? Det afhænger af, hvordan dine tænder har det. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Dansk Tandlægeforening lavet en opdeling af danskerne i grønne, gule og røde personer. Hvis du er grøn, skal du ikke lige så tit til tandlægen, som hvis du er gul eller rød:

ingenaktiv

Hvis du vil vide mere, anbefaler vi denne artikel, som Dansk Tandlægeforening løbende opdaterer.